Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 2755/ 20-09-2022 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ σύμφωνα με το…
Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ.1382/01-06-2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης για…
Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2022 10:29

Δέος Δημοκρατίας

Η Δημοκρατία...μια λέξη, σύνθετη λέξη... Σα λέξη έχει δυναμική, έχει όραμα, έχει πνοή ελευθερίας. Καμία όμως σημασία δεν θα είχε…
Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 1879/ 05-07-2022 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού…
Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 10:48

"Peers for inclusion"

Επειδή οι άνθρωποι επιβιώνουν ομαδικά. Επειδή οι άνθρωποι δημιουργούν ομαδικά. Επειδή οι άνθρωποι ψυχαγωγούνται ομαδικά. Εντάσσουμε στην ομαδικότητα μας σε…
...δε σταματάμε να ανανεώνουμε το προσωπικό μας ...δε σταματάμε να δίνουμε ευκαιρίες σε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται να δουλέψουν μαζί μας…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του ΚΚΠΠΘ,σύμφωνα με το άρθρο…
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 14:30

Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Καταφέραμε με το Κοινωφελές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ να προσλάβουμε 62 άτομα από κάθε ειδικότητα για το Κέντρο μας. Οι νέοι…