ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7μελές και απαρτίζεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ9/οικ.25453/6959 /11-6-2015 (ΦΕΚ 432/16-6-2015 τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού:
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ με αναπληρώτρια την ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ.
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αναπληρώτρια την ΜΕΚΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με αναπληρωτή τον ΤΣΟΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αναπληρωτή τον ΠΑΤΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αναπληρώτρια την ΣΙΑΦΟΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
 
ΠΑΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ με αναπληρώτρια την ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ αμφότεροι ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
 
ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με αναπληρωτή τον ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΗΛΙΑ αμφότεροι ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.