Παράρτημα Λάρισας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δομή Γιάννουλης

Δομή Γιάννουλης

Η Δομή Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς», συστάθηκε και λειτουργεί από το 1992, βάσει των Προεδρικών Διαταγμάτων 989/1980 (Α' 247) και 489/1988 (Α' 221). Με τον ν. 4109/2013, η Δομή Γιάννουλης ανήκει στο Παράρτημα Α.μεΑ. «Ο Αριστεύς» Λάρισας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Η φιλοσοφία που διακατέχει όλη τη λειτουργία της Δομής έχει ως πυλώνες:

Το σεβασμό προς το άτομο με αναπηρία και την οικογένειά του.

Την ανεξαρτητοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου με αναπηρία.

Την προεπαγγελματική και επαγγελματική του κατάρτιση και αποκατάσταση

Image
Image

Έχουμε οράματα και αξίες

Σεβόμαστε, εφαρμόζουμε και προωθούμε την αρχή των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών των Α.μεΑ. σε όλους τους τομείς της ζωής.

Δίνουμε τη δυνατότητα στα Α.μεΑ. να ζουν και να βιώνουν εμπειρίες ζωής, σε περιβάλλον εκτός σπιτιού και οικογένειας.

Στελέχωση

Η Δομή είναι στελεχωμένη με όλες τις απαραίτητες επιστημονικές ειδικότητες, όπως:

 • ΠΕ Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Π Ε Ψυχολόγων
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΤΕ Φυσιοθεραπευτών
 • ΤΕ Εργοθεραπευτών
 • ΤΕΛογοθεραπευτών
Η Διεπιστημονική Ομάδα, αποτελούμενη από τις παραπάνω ειδικότητες, είναι υπεύθυνη για το σχεδίασμά των εκπαιδευτικών και λοιπών προγραμμάτων, ελέγχει την εφαρμογή και την υλοποίηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, αξιολογεί την πορεία τους και επαναπροσδιορίζει τους στόχους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Υποστηρίζει τους ωφελούμενους των υπηρεσιών της, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και ομαδικό, καθώς και τις οικογένειες αυτών, μέσω της λειτουργίας ομάδων συμβουλευτικής γονέων και κηδεμόνων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία των Εργαστηρίων εποπτεύεται από τεχνικές ειδικότητες και καταρτισμένους εμπειροτέχνες αντίστοιχων ειδικοτήτων. Παράλληλα, στη Δομή εργάζονται και άλλες ειδικότητες όπως, επιμελητές κοινωνικής πρόνοιας, νοσοκόμοι, οδηγοί και λοιπό βοηθητικό προσωπικό.

Λειτουργίες

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, ως ανοιχτή δομή, παρέχει υπηρεσίες μέσα από ποικίλα προγράμματα. Η διάρθρωση των υπηρεσιών της έχει ως εξής:

Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Σκοπός του συγκεκριμένου Τμήματος είναι η ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνικοθεραπευτική μέριμνα, η προεπαγγελματική εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία (Α.μεΑ.) από την εφηβική ηλικία, τα οποία παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, κινητικές δυσκολίες, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχολογικά ελεγχόμενα προβλήματα, διάφορα σύνδρομα, με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους. Το Τμήμα αυτό, περιλαμβάνει τα εξής Εργαστήρια: Κηπουρικής/Ανθοκομίας, Κυλικείου, Ξυλουργικής, Παλαίωσης Εικόνων, Πολυεργαστηρίου, Καθαριστηρίου/Ραπτικής& Κηροπλαστείου.

Εργαστήριο Κηπουρικής / Ανθοκομίας

Οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται σε καλλιέργειες εποχικών άνθεων και λαχανικών, αρωματικών φυτών κ.λπ. Γνωρίζουν όλα τα στάδια εργασίας που απαιτούνται και εξοικειώνονται στην επαφή τους με τη γη. Αναλαμβάνουν, επίσης, την περιποίηση και διαμόρφωση του αύλειου χώρου της Δομής, ενώ συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις, όπως, περιποίηση και καθαριότητα δημοτικών χώρων πρασίνου, δενδροφυτεύσεις κ.λ.π.

Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών Κυλικείου

Οι εκπαιδευόμενοι του Εργαστηρίου αυτού, εξυπηρετούν ουσιαστικά όλες τις σχετικές ανάγκες της Δομής και των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων του κτιριακού της συγκροτήματος (εκπαιδευομένων, προσωπικού, επισκεπτών) με την παρασκευή και πώληση των ειδών τους. Κινούμενοι στον τομέα εξυπηρέτησης κοινού, αναλαμβάνουν, επίσης, την προετοιμασία απλών μπουφέ για τις ανάγκες των εκδηλώσεων και εορτών που πραγματοποιούνται στο χώρο.

Εργαστήριο Ξυλουργικής

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε ξυλουργικές κατασκευές, επιδιορθώσεις μικροεπίπλων κ.λ.π. Το Εργαστήρι αναλαμβάνει εργασίες που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες της Δομής, όσο και άλλες που δέχονται ως εξωτερικές παραγγελίες.

Εργαστήριο Κατασκευής Παλαιομένων Εικόνων

Αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελεί η κατασκευή εικόνων τύπου «παλαιωμένων», με διάφορες τεχνικές, ξεκινώντας από την επεξεργασία των πρώτων υλών (ξύλο, πέτρα, κεραμίδα) και μέχρι το τελικό στάδιο παραγωγής τους.

Πολυεργαστήριο

Οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται σε ποικιλία δημιουργικών αντικειμένων, όπως η κατασκευή διαφόρων ειδών διακόσμησης, ημερολογίων, συνθέσεων με ανακυκλώσιμα υλικά, με ποικιλία καλλιτεχνικών μικροκατασκευών, ζωγραφική σε διάφορα υλικά, όπως ύφασμα, γυαλί κ.λπ.

Εργαστήριο Κηροπλαστικής

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αφορά την εκπαίδευση στην παραγωγή κεριών, εκκλησιαστικών και διακοσμητικών και διαθέτει, για τον σκοπό αυτό, άρτιο επαγγελματικό εξοπλισμό. Ιδιαίτερα τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, η παραγωγική διαδικασία εντείνεται, λόγω αυξημένης ζήτησης.

Τμήμα Ημερήσιας Φροντίδας

Το Τμήμα αυτό φιλοξενεί τα σοβαρότερα περιστατικά που εγγράφονται στα τακτικά προγράμματα της Δομής, με στόχο την φροντίδα και την δημιουργική τους απασχόληση - στο βαθμό που το επιτρέπουν οι δυνατότητες κάθε ωφελούμενου, ενώ παράλληλα, επιχειρείται εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, ατομικής υγιεινής και κοινωνικοποίησης.

Τμήμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης

Το Τμήμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης απευθύνεται σε βρέφη και νήπια έως 6 ετών, τα οποία παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και στις οικογένειές τους.
Το Τμήμα είναι το μοναδικό σε επίπεδο Θεσσαλίας, που ασχολείται με την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, καλύπτοντας την έλλειψη άλλων σχετικών κρατικών δομών.

Άλλες δραστηριότητες

 • Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρία, την προσέγγιση και την επικοινωνία μαζί τους.
 • Στέκι Απογευματινής Απασχόλησης σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στο Κέντρο της πόλης, προς διευκόλυνση των απογευματινών εξωτερικών εργασιών ή άλλων υποχρεώσεων των γονέων.
 • Εκθέσεις προϊόντων που παράγονται από τα Εργαστήρια του Κέντρου.
 • Δραστηριότητες περιβαλλοντικού - οικολογικού περιεχομένου (π.χ. ανακύκλωση διαφόρων ειδών, δεντροφυτεύσεις κ.α.).
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων για την 3η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρας Α.μεΑ., για άλλες ημέρες παγκόσμια αφιερωμένες σε θεματικές ενότητες, όπως: η Ημέρα της Οικογένειας, Ημέρα της Αποταμίευσης, Ημέρα του Πατέρα κ.λπ.
 • Συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας.
 • Εορτασμός εθνικών επετείων, καθώς και εκδηλώσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων, Πάσχα, Αποκριάς κ.λπ.
 • Θεατρική ομάδα και παραγωγή θεατρικών παραστάσεων.
 • Εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
 • Κοινωνικές εκδηλώσεις (ψυχαγωγικές έξοδοι, παρακολούθηση θεατρικών, μουσικών παραστάσεων ή άλλων δραστηριοτήτων, με επίκεντρο τον πολιτισμό και τον αθλητισμό).

Photo gallery