Παράρτημα Τρικάλων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παράρτημα ατόμων με αναπηρία Τρικάλων

Παράρτημα ατόμων με αναπηρία Τρικάλων

Η ανέγερση του κτιρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π.Θ., πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων, έγινε την περίοδο 1986-1991. Η έναρξη λειτουργίας του έγινε στις 07-10-1992 και φιλοξενεί άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας από 18 ετών και πάνω, χρονίως πάσχοντα, απ' όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτίμηση, από το Νομό Τρικάλων.

Παρέχει στα άτομα που περιθάλπει στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, ενώ παράλληλα, φροντίζει για την εισαγωγή, όσων έχουν ανάγκη, σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Επίσης, με την εφαρμογή διαφόρων ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιδιώκεται η ψυχική τόνωση και η κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπομένων.

Με το νόμο 4109/2013, περί συγχώνευσης σε επίπεδο Περιφέρειας και σύστασης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π.Θ.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Παραρτήματος Α.μεΑ. Τρικάλων που συστάθηκε με το Π.Δ. 337/1985 (ΦΕΚ 118 τ.Ά):

Η περίθαλψη εκατό (100) ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, πνευματικές ή κινητικές και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Η επαγγελματική κατάρτιση των περιθαλπομένων, καθώς και άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων του Νομού Τρικάλων.

Image
Image

Φιλοσοφία

Το Παράρτημα Α.μεΑ. Τρικάλων στοχεύει στην κάλυψη, όχι μόνο των βασικών αναγκών των περιθαλπομένων, όπως είναι η στέγαση, η τροφή, η ένδυση, η παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής και περίθαλψης, αλλά επεκτείνεται και στην κάλυψη αναγκών, όπως κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, δημιουργικότητα.

Όλες οι παραπάνω ανάγκες καλύπτονται μέσω των δραστηριοτήτων, με προγράμματα κοινωνικοποίησης που περιλαμβάνουν εκδρομές των περιθαλπομένων και την επαφή τους με την ευρύτερη κοινότητα, καθώς και πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός του Παραρτήματος.

Επίσης, η διατήρηση της επαφής με την οικογένεια και με συγγενικά και φιλικά πρόσωπα ή και η επανασύνδεση των περιθαλπομένων με μέλη της οικογένειάς τους - όπου κρίνεται απαραίτητο. Γενικότερα, όπου χρειάζεται, γίνεται προσπάθεια επανένταξης του ασθενή στο φυσικό του περιβάλλον, ενισχύοντας τα πρόσωπα αναφοράς που έχουν «επιβαρυνθεί» με τη φροντίδα του.

Photo Gallery