Image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΩΝ

Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης στεγανών και βόθρων συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών (01/01/2023 έως 31/12/2023), για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%.