Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 13:54

Ακούμε, μιλάμε, ζωγραφίζουμε, τραγουδάμε δημιουργούμε για την Ανακύκλωση

Η Καλλιόπη, η Αρετή, η Καλλιόπη η Αθανασία, η Πολυξένη, η Νίκη και η Ευτυχία μαζί με 

το προσωπικό μας, 

Κυριάκου Ευαγγελία, Κυριακίδη Σοφία Κοβούσογλου Μαρία, Φαρμακιώτη Σταυρούλα, Τσιάρα Δέσποινα, Τσάντζαλης Ευθύμιος και Γαλάνη Ειρήνη. 

Συντονίστρια προγράμματος: Γκαντούνα Κατερίνα. 

 

Η πρόεδρος 

Δήμητρα Παππά